Un altre dels Sis sonets amb endreça de J.V. Foix. En aquesta ocasió el dedicat a Guerau de Liost.


J.V. Foix

SI DE MATÍ CAÇAVA ...

A Guerau de Liost
Si de matí caçava, plens els ulls
De sucs divins, i cavalcava ensús
Per gais senders, i m’emportava sulls,
Cervs i senglars, tots cridaven:—Pallús!

Si ballava, de nit, i ondava els rulls
De seda i or de la qui em té confús,
I em negava a les aigües dels seus ulls,
Tot bevent i rient, em deien gamarús.

En ço del meu tothom cuida llevar,
I En Tal em don’ consell qui és betzol:
—Poeta, diu, al teu vers! I qui es dol

Que esbravi el temps, folgós, d’ací d’allà.
I jo dic:—Beu i balla i caça al vol;
Serà el teu vers millor si el saps rimar.

Octubre de 1924