Ha començat el judici del procés. És un judici a 12 persones, 12 acusats, per una sèrie de fets que van passar a Catalunya l'any 2017. S'està fent al Tribunal Suprem de Madrid, un dels més importants d'Espanya. Els delictes dels quals s'acusa aquestes persones us els expliquem a continuació.
12 acusats

Rebel·lió: Formar part d’un grup gran de persones que, fent servir la violència, fins i tot armes, intenten, per exemple, que un territori se separi del país al qual pertany. És un delicte molt greu.

Sedició: Participar en protestes on s'utilitza la força i el caos per imposar o impedir el compliment d'una llei. O per impedir o forçar unes eleccions o la feina que fan les autoritats.

Malversació: Fer servir incorrectament els diners públics, o sigui, els diners que necessita un govern per cuidar i millorar un país. El governant o el treballador d'un govern que malversa diners està obligat a tornar-los i pot anar a la presó.
Penalitza aquells que s'alcin públicament i tumultuosament per impedir, per la força o fora de les vies legals, l'aplicació de les lleis. També castiga que s'impedeixi a qualsevol autoritat el compliment de resolucions administratives o judicials.

Desobediència: No fer cas d’una ordre que et dona algú amb més autoritat que tu, com ara una ordre d’un jutge.

Pertinença a organització criminal: Formar part d’un grup de persones que s’ajunten per cometre delictes, és a dir per organitzar actes prohibits per la llei.