La Judith i el Miquel Àngel parlen sobre salut mental, un tema que encara continua sent tabú a la nostra societat. Perquè comenci a deixar de ser-ho i ajudar a normalitzar la situació dels que tenen aquest problema, l'ONG catalana Obertament ha posat en marxa la campanya #capconversapendent.

Col·laborar-hi és molt senzill: només cal entrar a la web i omplir una de les converses pendents que ens proposen fins a reduir la xifra a zero. Omplir-la vol dir deixar-hi el nostre nom i, si volem, un testimoni. L'objectiu és contribuir a difondre la campanya i, sobretot, donar visibilitat a un problema, la salut mental, que pot afectar una de cada quatre persones al llarg de la seva vida.Obertament va néixer el desembre del 2010 i és la suma de diverses institucions implicades en la salut mental a Catalunya.

Com ells mateixos expliquen a la seva web, la raó de ser d'Obertament "és lluitar contra l'estigma i la discriminació que pateixen les persones a causa d'algun problema de salut mental, donar cobertura a tot el treball fet per moltes entitats i persones, facilitar la tasca de generació i disseminació d'aprenentatges i, a través del màrqueting social i de l'experiència en primera persona, treballar per aconseguir canvis en les actituds i els comportaments de la població respecte a les persones que tenen algun problema de salut mental".

A més, en l'àmbit internacional, Obertament forma part de la Global Alliance Against Stigma, un moviment mundial contra la discriminació en salut mental.