Avui parlem d'un aniversari i de tres concursos. Dimarts complirà deu anys l'"És a dir", el portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Es tracta d'una eina molt útil per a tots els que treballen amb l'idioma, des de periodistes fins a professors, estudiants o traductors, i també per resoldre els dubtes de qualsevol persona interessada a aplicar correctament la llengua.No para d'actualitzar-se, i incorpora totes les noves paraules i noms que genera l'actualitat, indicant com s'han d'escriure i, de vegades, també com s'han de pronunciar, com ara el virus Zika o el nou president de l'Espanyol, Chen Yangshen.

També hi trobem un cercador, una completa toponímia de Catalunya, prop de 12.000 títols de pel•lícules o seccions com ara gramàtica i lèxic. En la primera hi ha continguts de fonètica, ortografia, morfologia i sintaxi. En l'apartat de lèxic hi ha vocabularis sobre temes concrets, com ara manga, moda o música, i també indicacions sobre qüestions com pesos, mides i monedes, estrangerismes o gentilicis estrangers.

En total, en aquest llibre d'estil hi ha prop de 34.000 fitxes sobre l'ús de paraules o expressions i indicacions sobre la grafia i la pronúncia de noms de lloc i de persona, amb transcripcions fonètiques i arxius de so.

L'"ésAdir", segons els responsables, "no és ni un diccionari 'online' ni una enciclopèdia, és l'espai compartit pels lingüistes i els professionals de la redacció que generen continguts per ser emesos, radiats o publicats". El portal també té un compte de Twitter (@esAdir), que supera els 11.800 seguidors.