El canal 3XL incorpora un nou tipus de ficció interactiva on es proposen una sèrie de proves relacionades amb la trama del Món 3XL. Per realitzar-les, els usuaris del web (membres de La Rebel·lió) participaran en una sèrie de concursos (jocs de pistes) que necessitaran de la perícia i col·laboració dels altres membres per resoldre'ls. Les accions dels usuaris, ja sigui de manera directa o indirecta, es veuran reflectides en la trama de les animacions del Món 3XL.

Els reptes que s'aniran proposant a partir de les animacions del Món 3XL, serviran perquè La Rebel·lió avanci en la seva lluita contra el Nou Ordre. Del que es tracta és de construir un món i les infraestructures necessàries per organitzar-se. És per això que els personatges del Canal 3XL (el Dan, la Linx, la Mia, la Zoï i l'Espam) serveixen com a punt de partida per vehicular les accions col·lectives de tots els membres de La Rebel·lió.

Cal tenir en compte que depenent del resultat de cada repte (si s'asonsegueix o no), el Món 3XL evolucionarà cap a un lloc o altre: si La Rebel·lió avança o no.

D'altra banda, els reptes aconseguits per part dels usuaris tindran el seu reflex en la trama, però també el tindran en les funcionalitats reals de la xarxa 3XL (la comunitat a internet).