El món de l'electrònica està de revolució. Per fi, s'ha trobat una evidència clara sobre l'existència del quart element de la teoria de circuits, l'element perdut, l'anomenat "memristor".

Segons publica la revista Nature , un grup de científics ha proposat, per primera vegada en la història de l'electrònica, una manera de construir l'element perdut de la teoria de circuits, l'anomenat "memristor".

R. Stanley Williams, un dels científics de Hewlett Packard que han desenvolupat el memristor

La teoria clàssica de disseny de circuits ha estat tadicionalment basada en la combinació de 3 elements bàsics que composaven l'equivalent a la "taula periòdica" de la teoria de circuits convencional: la resistència, el condensador i la bobina. Aquests elements relacionen 2 a 2 les quatre quantitats físiques fonamentals de la teoria de circuits: la tensió (voltatge), la intensitat (corrent), la càrrega i el camp magnètic. Així, per exemple, el condensador relaciona càrrega i voltatge, la bobina relaciona camp magèntic i intensitat, i la resitència relaciona voltatge i corrent.

Des del 1971 s'ha especulat sobre l'existència d'un quart element, que relacioni les dues quantitats fins ara "lliures", és a dir el camp magnètic amb la càrrega. Sembla que, per primera vegada en la història, hi ha una evidència clara de l'existència d'aquest quart element, i sembla que és possible construir-lo gràcies a la nanotecnologia.

La gran peculiaritat d'aquest element perdut és el fet que pot funcionar com a un interruptor, i substituir així els tradicionals transistors. Gràcies al memristor (= resistència amb memòria), sembla que serà possible integrar més interruptors en espais més petits, la qual cosa implica tota una revolució en el camp de l'electrònica.