La propera matinada de dissabte a diumenge a la 01:00, Generació digital de Catalunya Ràdio, serà especial perquè obrim les portes de l'estudi 1.
Els qui vinguin a veure'ns en directe, tindran l'oportunitat d'endur-se una Wii-U a casa! Com cada any en aquestes dates regalem la nostra digipanera.
Encara tenim uns seients lliures. Si vols veure'ns en directe pots demanar-nos-ho a través del correu generaciodigital@catradio.cat.

nota: El guanyador del premi haurà de signar l'acceptació d'un document per quedar subjecte a les pertinents obligacions fiscals  de conformitat amb la normativa en vigor. Així, la concessió del premi constituirà un guany patrimonial pel guanyador, que quedarà sotmès a tributació pel seu IRPF (en el cas de persones físiques) o per l'Impost sobre Societats (en el cas d'entitats subjectes a aquest impost).
En cas que es tracti d'un premi en espècie, que és el cas d'aquest premi l'ingrés a compte serà del 19,5% sobre el resultat d’incrementar el valor d'adquisició del premi en un 20%, d'acord amb la normativa en vigor. Informar que l'entitat que concedeix el premi ha decidit assumir el cost de l'import d'aquesta retenció o ingrés a compte.