Un missatge positiu -que no estem tan malament!-, és el que ha donat l'estudi de la web geografiaoperativa.com, anomenat Oasis dels llocs de treball a Espanya. Es tracta d'un mapa en què podem trobar, destacats en color, aquells municipis que, segons quatre paràmetres econòmics concrets, presenten una millor situació per buscar i trobar feina. A Catalunya en trobem 128, i clicant a sobre de cadascun ens especifiquen les dades estudiades: la proporció de treballadors en sectors anticrisi, la relació deute/ingressos del municipi, el percentatge de contractes indefinits i la taxa d'atur. Segons el balanç de les dades, cada municipi no suspès rep un aprovat, un notable, un excel·lent o una matrícula d'honor. D'aquestes últimes notes, a tot l'estat només n'hi hauria vuit, i a Catalunya només una: la que rep el municipi gironí de la Vall de Bianya.

L'estudi l'ha dirigit el professor de la Universidad Complutense de Madrid, Jesús Tébar Arjona, membre del Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD) del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC.