Pensin en una adreça web molt complicada, per exemple els 538 caràcters que té a Via Michelin la ruta entre TV3 i Catalunya Ràdio. És una adreça impossible de memoritzar o d'enviar per SMS i difícil de copiar i enviar per correu electrònic. Per fer-ho més fàcil hi ha els abreujadors, dels quals ja hem parlat abans, i avui en recomanem un de català: ves.cat, que, automàticament, ens genera una adreça abreujada, en aquest cas de només 19 caràcters. L'han creat dos informàtics, un de Barcelona i un de Lleida. De moment encara no permet personalitzar, és a dir, poder posar el nom que vulguem a l'adreça curta, tot i que és una millora que tenen prevista per a més endavant.ALTRES ENLLAÇOS

Bulma - L'escurçador en català pioner
Comparatativa (en anglès) entre diferents escurçadors d'adreces
Fuseurl - Agrupador d'adreces web: Crea una URL de vàries
Espai internet 25/11/2007: Abreujador d'adreces