“Creixeu i multipliqueu-vos, conqueriu les aus del cel i els animals de la terra”. És un dels mandats del Gènesi, però és sostenible?

En general hi ha un cert consens entre els economistes a dir que per aconseguir crear ocupació el PIB ha de créixer per sobre del 2,5%. I tornem al Gènesi: “créixer”. Sempre “créixer”. I, com es creix?

Des del 1957 fins al 2000, s’ha consumit el 90% de les reserves de petroli. I, només del 1983 fins al 2000, el 50% d’aquest 90%. Segons molts experts i, fins i tot, les mateixes petroleres, el petroli s’acaba. Com seria la vida sense petroli?
Governs, empreses, institucions financeres i d’altres saben perfectament que el ritme de consum i d’utilització dels recursos naturals per part de la humanitat, sobretot del Primer Món, no es pot mantenir per sempre. Per això, ara es pot trobar qualsevol producte inimaginable amb l’etiqueta de “sostenible”.
Actualment, es calcula que hi ha 6.500 milions de persones a la Terra. I es creu que al final d’aquest segle n’hi poden haver 9.000 milions.
“Qui cregui possible el creixement econòmic continuat en un món finit, o és un boig o és un economista”, deia l’acadèmic i economista nord-americà Kenneth Boulding.

“Creixeu i multipliqueu-vos......”. Fins quan? És una pregunta incòmoda. És cert. Però possiblement necessària en aquests moments en què el sistema econòmic en el qual s’ha basat i es basa el “progrés” necessita repensar-se.
Marcel Coderch, expert en temes energètics, sostenibilitat i creixement econòmic, doctor en enginyeria elèctrica i en ciències informàtiques per l’Institut de Tecnologia de Massachussetts (MIT), ja fa temps que ho fa.
Coderch és clar: “Intentar mantenir mentre puguem el rumb actual i seguir accelerant, com hem
fet fins ara, amb una gran dosi de fe i esperança que l’enginy humà acabi trobant solucions que avui no s’albiren;
o bé frenar i anar canviant de direcció, apuntant cap a un futur diferent, un futur d’autolimitació en què l’augment
continuat dels consums materials no sigui l’únic, ni tan sols el principal, objectiu social, ni l’única forma de
buscar el benestar i la felicitat”.

Marcel Coderch: “No es pot créixer sempre”

Dilluns 15, a les 22,25, pel Canal 33