Davant la situació actual i seguint les consignes donades per les autoritats, creiem oportú aturar l'activitat normal o habitual de dos dels canals del grup d'emissores, concretament iCat i Catalunya Música. Tenint en compte que el confinament és la mesura preventiva més eficaç per evitar els contagis, creiem oportú aturar l'activitat en directe d'aquestes emissores i posar en funcionament una programació enregistrada per a tots dos canals que ja tenim confeccionada i preparada per ser emesa.

Els equips de les dues cadenes, a petició de la direcció de les emissores, han treballat els últims dies en aquesta programació enregistrada alternativa per si es donava el cas en què ara mateix ens trobem i que hem d'afrontar. Aquesta programació enregistrada conté no només programació musical, sinó també reemissions de contingut cultural en les franges on habitualment s'estrenen programes d'aquestes característiques.

Per tant, no deixarem de complir la missió primària de les cadenes, que és oferir música i cultura a l'audiència en un moment en què el confinament de la majoria de la població pot fer necessari aquest tipus de contingut.

Des d'una altra perspectiva, aquesta mesura ens permetrà preservar la salut dels treballadors de la casa i alliberar recursos humans i tècnics per fer front a les necessitats i reptes de caràcter informatiu que ens vagi plantejant la crítica situació que estem vivint.

Focalitzem els esforços en el primer precepte del servei públic que ens és encomanat, la informació de servei, i ens reforcem per ser la corretja de transmissió de les informacions, consignes i instruccions de les autoritats del país i la seva població.