Catalunya Música acumula ja 10 anys de pertinença a la UER com a ‘membre aprovat’. La valoració que divendres, 19 d’octubre de 2018, vaig fer a la comissió de control del Parlament a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) és molt positiva i, com a resultat, Catalunya Música ha pujat fins als 11,7 milions d’oients potencials a Europa gràcies a aquesta acció exterior. De fet, estem davant d’una autèntica estructura d’estat cultural en la internacionalització de la nostra música i els nostres compositors.

Durant aquesta etapa Catalunya Música ha apostat per la transmissió de concerts, lligada a la seva política d’enregistraments i al vincle estratègic amb la UER. El paper de l’emissora en aquest sentit respon als objectius de promoció, difusió i coneixement del patrimoni musical català i universal, la promoció de nous talents, i actua com a motor dinamitzador i prescriptor, reflex de la vida musical del país, obert al món i a la cultura.

La Unió Europea de Radiodifusió (UER) ofereix cada temporada als 92 membres i associats una àmplia programació diària de concerts, en directe i en diferit, a través d’aquesta gran xarxa d’emissores de ràdio públiques de la qual Catalunya Música forma part des del 2009. Com a membre d’aquesta gran plataforma de cooperació i intercanvi de continguts, l’emissora de música clàssica de Catalunya Ràdio emet concerts de primer ordre, europeu i mundial, i situa les produccions pròpies a escala internacional.Els costos de producció interna i els derivats de la contractació amb la UER, així com els elevats costos associats al pagament de drets són un topall a l’hora d’importar o exportar concerts i és cert que la limitació pressupostària no afavoreix o fins i tot podria arribar a posar en perill l’acció exterior que realitza Catalunya Música dins del marc de la UER. Tot i així, amb les limitacions actuals, considerem estratègica aquesta activitat, ja que no només ens ofereix la possibilitat de programar concerts internacionals de primer nivell, sinó que també constitueix una plataforma molt potent de difusió al món de la música produïda a Catalunya pels músics, intèrprets i compositors.

Un altre aspecte a millorar, en aquest cas de tipus polític, seria aconseguir un règim més ampli de pertinença a la UER, com a membre de ple dret (Active Member) no supeditat a les limitacions imposades a l’acord actual que restringeixen certs usos derivats del dret d’exclusivitat o de primera emissió (first choice) afavorint l’emissora estatal de Ràdio Nacional d’Espanya.

El 2017, Catalunya Música, que compta amb el suport de l’Obra Social ‘la Caixa’, va ser una de les emissores públiques més actives en la difusió de concerts a través de la UER, amb un total de 68 concerts que van tenir 574 peticions. Cada concert ofert per Catalunya Música va obtenir una mitjana de 8,4 peticions per cada transmissió, ràtio que situa l’emissora en un nivell similar a ràdios públiques com la finlandesa (10,2), la francesa (9,9), la britànica BBC (8,9) o la sueca (6,3), i molt per sobre de la irlandesa (4,6) o l’espanyola (4). Les 574 peticions rebudes per l’emissora de música clàssica mantenen el nivell de peticions del 2016 (570), en un exercici en què la demanda de concerts, en general, ha davallat un 9% i les retransmissions en directe, un 27%. Cada concert ofert per Catalunya Música a la xarxa d’emissores de la UER té una audiència potencial d’11,7 milions d’oients, xifra que consolida el creixement de la difusió internacional de les produccions de l’emissora.

Les transmissions més sol·licitades han estat durant l’any anterior del Festival International de Música Pau Casals del Vendrell, el Festival de Torroella de Montgrí,
L’Auditori de Barcelona, el Palau de la Música, el Gran Teatre del Liceu i el Primavera Sound.