#CatRądioEsMou ha deixat de ser una etiqueta, per convertir-se en una “filosofia”. Aquesta és la idea que vaig transmetre divendres a la sessió de control de la CCMA al Parlament: “Estem instal·lats en la idea del moviment.” En aquest sentit, també vaig deixar clar que “no renunciem al lideratge, a mitją i curt termini”, tot i admetre que la distąncia és encara “massa gran”. Per concloure la presentació calia destacar que el nou model amb quč es vol dotar l’emissora necessita d’una direcció forta.