Aquesta setmana el savi i filòleg professor Martí de Riquer ha publicat el seu cànon literari universal al suplement cultural d'un diari el director del qual sempre va amb tirants. I ho dic així, no per fer-ne al·lusió indirecta sinó perquè em deixo endur pel lirisme de donar lloc a un estrany encavalcament, atès que al primer lloc del cànon hi surt el Tirant lo Blanc.
Benvolguts amics i benvolgudes amigues d'aquest bloc conduït per un admirador de la saviesa, aquest és el cànon de l'il·lustre professor Martí de Riquer.

1. Millor llibre de cavalleries: Tirant lo Blanc.
2. Millor poema d'amor: en general el cançoner d’Ausiàs March.
3. Millor poema èpic: la Chanson de Roland.
4. Millor vers: qualsevol de Garcilaso de la Vega i qualsevol de Gabriel Bocángel. Així mateix, alguns dels versos lapidaris d'Ausiàs March («Qui no és trist, de mos dictats no cur»).
5. Millor traducció: les del Pickwick de Dickens, la catalana de Josep Carner i la castellana de José María Valverde.
6. Millor novel·la policíaca: les d'Agatha Christie, per exemple, L'assassinat de Roger Ackroyd.
7. Millor biografia: qualsevol de les Vides paral·leles, de Plutarc.
8. Millor novel·la d'aventures: L'illa del tresor, de Robert Louis
Stevenson.
9. Millors memòries: Anabasi o La retirada dels deu mil, de Xenofont.
10. Millor himne: el Gaudeamus, un himne universitari europeu.
11. Millor crònica o reportatge: la Crònica de Ramon Muntaner.
12. Millor obra sobre Barcelona: Oda a Barcelona, de Verdaguer.
13. Llibre més útil: un diccionari qualsevol, que sigui bo.
14. Millor novel·la psicològica: La Regenta, de Clarín.
15. Millor fantasia: els relats de Poe.
16. Millor drama: Hamlet, de Shakespeare.
17. Millor llibre científic: tota l'obra de Ramón Menéndez Pidal.
18. Millor tractat polític: El Príncep, de Maquiavel.
19. Millor frase de Cervantes: l'elogi de Barcelona: «Barcelona, archivo de la cortesía, albergue de los extranjeros, hospital de los pobres, patria de los valientes, venganza de los ofendidos y correspondencia grata de firmes amistades, y en sitio y en belleza, única».
20. Millor obra còmica: els diàlegs de Llucià de Samosata.

I per als partidaris d'un cànon alternatiu, deixo oberta la finestreta a aquest altre: