El portal de notícies 3cat24.cat i el portal de vídeo TV3minuts.cat ja disposen de les noves versions mòbils optimitzades per a l'iPhone d'Apple i l'iPod Touch, on es poden consultar els principals serveis que ofereixen els webs. A banda d’aquests dos portals i pels pròxims dies, estem preparant una versió del portal mòbil d'iCat fm que permetrà obtenir informació relacionada amb el que està sonant a l’emissora.

Aquests serveis per a mòbils ja es poden consultar en prop de 2.000 models de terminals, adaptant en cada cas els continguts a les característiques i possibilitats de cadascun dels aparells. La creació de la versió d’aquests webs per a l'iPhone i l'iPod Touch és un pas endavant en la navegació per a dispositius tàctils.