Terra erma
Camins estrets
El pintor busca la sortida


Claudi agist 2008