Colònia de cormorans
La gavina observa
El pintor fa volar la imaginació


Claudi agost 2008