Què en pensen de Woody Allen i els seus films les cares conegudes de TV3?? La resposta, en aquest vídeo.