El consum excessiu d'alcohol és un problema al qual Finlàndia s'enfronta des de fa dècades. L'alcohol és, de fet, un denominador comú en gran part dels homicidis i la violència al país. Tot i això, i a causa de la llarga tradició de la substància, les percepcions socials del problema varien, així com les solucions que es proposen.