El Knockengorroch Festival és un festival on hi ha festa, nens, gossos i natura. Benvinguts a un lloc aïllat d'Escòcia on una vegada a l'any passen moltes coses.