-Praga- -Artivistes

-Bolonya- -Gastronomia accessible

-Londres- -Els grafiters prefereixen Londres

-París- -Art refugiat