Hi ha un tema que a vegades és incòmode, però que alhora és inevitable. La mort, i com la vivim. Edimburg és una ciutat amb molta vida i amb molts cementiris, que enterren moltes històries i tot el passat d’una ciutat, els seus fets i la seva gent.