Risk Project és un projecte que va néixer a Maribor amb l'objectiu de crear, connectar i promoure l'art interdisciplinari contemporani de la UE, relacionat amb els estudis socials i la migració.