Al dissetè districte de París, hi ha una escola d’informàtica revolucionària on, precisament, només hi ha ordinadors. No hi trobem cap professor, malgrat que l’escola acull gairebé tres mil alumnes. Els estudiants han de cooperar entre ells i aprendre autònomament a partir de les indicacions i els exercicis que els proposa l’ordinador. Estudiar-hi és gratuït gràcies al finançament d’empreses privades i mecenes. Això sí, s’han de superar unes proves d’accés una mica peculiars. Benvinguts a 42.