L'extracció de roca durant segles per construir cases va crear, al subsòl de Maastricht, unes galeries de 80 quilòmetres. Són les coves de Sant Petersburg. Al llarg de la història han tingut diversos usos, com ara servir de magatzem o fer de refugi durant la guerra. Actualment s'hi pot fer visites guiades i descobrir, per exemple, com els soldats les feien servir per entrar i sortir secretament d'una fortalesa situada just a sobre.