La comunitat jueva ultraortodoxa és un dels grups més tancats i retrògrads de tot Israel, i es caracteritzen per viure en barris aïllats de la resta de la societat on els codis de conducta són extremadament rígids i estrictes. Anualment, però, fins a un 10% de la comunitat pren la decisió de marxar-ne per començar una vida totalment diferent, malgrat les dificultats de passar d’una vida completament regulada, a una de molt més oberta.