Finlàndia s’ha convertit en un país capdavanter quant a les start-ups, cosa que es deu, en part, a la gran xarxa de suport que les envolta. Tampere no n’és una excepció; fem una visita a New Factory, el centre d’innovació que ja acull desenes de projectes, tant d’empresaris com d’estudiants.