L'any 1960 arriben quatre músics ambiciosos a Hamburg per progressar amb la seva carrera musical, els quals s'acaben convertint en els Beatles, un dels grups de música popular més famós de la història musical. Aquesta banda, constituïda per John Lennon, Paul McCartney i Ringo Starr actua junta fins al 1970 que s'acaba dissolent per començar carreres independents. Hamburg com a ciutat que els ha vist créixer ens mostra els seus primers passos, que els portaran a l'èxit.