Durant els últims 15 anys, el pub tradicional, institució central de la cultura irlandesa, ha experimentat canvis de gran magnitud que l’han portat a denominar-se “superpub”. De ser un lloc destinat a la socialització i on el consum d’alcohol estava regulat, s’ha transformat en un organisme dominat pel mercat on el principal interès és vendre la quantitat més gran possible de producte. Aquesta desregulació de l’alcohol ha generat canvis dramàtics en els hàbits alcohòlics de la població irlandesa, que ja arrossegava una extensa problemàtica social a causa de la beguda.