Durant la guerra civil espanyola, ciutadans de diversos països van venir a lluitar pel bàndol republicà per fer front al feixisme que s’estenia a Espanya i a la resta d’Europa. D’aquests, 500 eren escocesos. Un gran interès social per la política del moment i molts moviments de treballadors van fer que Escòcia, que en aquell moment tenia 5 milions d’habitants, fos el país on, proporcionalment, van sorgir més brigadistes.