Els molins de vent han estat cabdals per a la història dels Països Baixos. Primer els van utilitzar per assecar terres i guanyar-les al mar; després van inventar el seu ús industrial i els van convertir en petites fàbriques. Gràcies a això, els holandesos van construir una flota immensa amb la qual van conquerir el seu imperi.