Suècia és un país reconegut, entre altres coses, per ser un dels més restrictius pel que fa a alcohol i drogues. Això, però, no s'aplica a l'snus, un producte de tabac oral il·legal a la resta d'Europa i molt comú al país nòrdic. Tot i que resulta ser molt additiu, els suecs s'estimen més l'snus que el cigarret.