Què vol dir el rei d’Holanda quan afirma que l’estat del benestar ha d’evolucionar cap a una societat participativa? Mentre als Països Baixos es privatitza la sanitat i es suprimeixen les beques per als estudiants universitaris, a Brussel•les la Comissió Europea negocia un tractat de lliure comerç amb els Estats Units. D’ençà de l’esclat de la crisi econòmica s’ha accelerat un procés de transició del model d’estat del benestar europeu cap al paradigma de país liberal i desregularitzat que representa el model nord-americà. Ens trobem davant d’una crisi que no tan sols és econòmica, sinó que és una crisi del model de societat.