Els Països Baixos són partidaris de reutilitzar edificis abandonats, principalment esglésies, per a donar-los un nou ús. A la ciutat de Maastricht hi trobem una antiga església dominicana que es va reconvertir en una llibreria a finals del 2006. L’interior de l’ex centre religiós colpeix a primer cop d’ull, atès que la nostra societat no està acostumada a aquest fet. La llibreria la sovintegen tant els habitants de Maastricht com els turistes, atrets per aquest edifici tant singular.