El col•lectiu jueu a Viena té un passat molt important, però també un present i un futur a la ciutat. La història dels jueus ha deixat una forta petjada en el que avui és. I és que molts punts d’interès de Viena, associacions jueves i museus s’encarreguen actualment de fer perdurar aquesta memòria històrica. La religió també hi té encara un paper important, sobretot en la celebració pública de la Hannukah, durant el mes de desembre.