Àustria és el país de la Unió Europa amb la taxa d’atur més baixa. Les principals causes d’aquest fet són el seu robust mercat de treball, les reduccions de jornada amb un sou molt semblant al de la jornada completa, el bon sistema educatiu i la xarxa de petites i mitjanes empreses regionals. Tot i que el percentatge és molt baix, darrerament està pujant de manera continuada. La forta emigració provinent de països de l’Europa de l’Est i del Sud fa que l’oferta de treball disminueixi cada vegada més.