La lluita aferrissada del Danske Folkeparti pel vot en contra de la immigració, i la bona resposta que van obtenir a les urnes, fan plantejar si realment a Dinamarca hi ha un problema amb la immigració.