Una mateixa ciutat, persones d’edats semblants, i dues maneres de viure i entendre la vida universitària. Hi ha estudiants que practiquen la tradicional “praxe” acadèmica, i d’altres que en són totalment contraris. Fa més de 50 anys que es debat acabar amb aquesta tradició i no s’arriba a cap conclusió. Jutgeu-ho vosaltres mateixos!