Començament de la "Passió segons Sant Mateu", de Bach.
Director: Ton Koopman

Començament de la "Passió segons Sant Joan", de Bach.
Director: Maasaki Suzuki