Alfred Brendel

En el programa de mà del concert de comiat d'Alfred Brendel del públic de Barcelona, s'hi podia llegir un text que us transcrivim gràcies a la gentilesa d'Ibercàmera.

(...)
A banda de la seva activitat com a concertista, Alfred Brendel ha publicat llibres d'assaigs, un volum d'entrevistes i alguns llibres de poesia, tots molt lloats per la crítica internacional.

Ibercàmera reprodueix, amb l'autorització de l'autor, un poema extret del seu llibre Ein Finger zuviel ("Un dit de més") que ens mostra el caràcter més irònic i extraordinàriament punyent de l'humor d'Alfred Brendel.

Els tossidors de Colònia
s'han unit amb els aplaudidors de la ciutat
per formar una Associació de Tossidors i Aplaudidors
l'objectiu manifest de la qual és
vetllar pel dret a tossir i aplaudir
del públic dels concerts
L'intent d'artistes i promotors incomprensius
de qüestionar tals privilegis
havia de generar per força una iniciativa
d'atacs de tos i aplaudiments
És requisit obligatori per als membres de la unió
tenir un coneixement minuciós de les peces musicals
a fi que puguin aplaudir
immediatament després dels finals solemnes
i tossir contundentment en els fragments baixos
i sobretot durant els silencis inquietants de les pauses generals
La contundència de la tos
és l'obligació màxima dels associats
Dissimular tímidament
un impuls tan humà i natural
o encara pitjor reprimir-lo
està absolutament prohibit i pot ser motiu d'expulsió
Els atacs de tos repetits i les tosses duradores
es premien amb la medalla "Endavant, tussi!"
Els contactes recents entre l'ATA de Colònia,
els Esternudadors de Nova York
i els Joves Xiuladors de Frankfurt
auguren també
grans perspectives de futur
per a la vida musical de Colònia.


(Traducció: Cornelia Eisner i Dolors Montes)