Només ells dos són una pel·lícula sencera de la Isabel Coixet.
Són un duo que canta, però que no canten gens en el Bestiari Il·lustrat. Això sí, donen la nota.