David Ymbernon


Artista sense límits: David Ymbernon (37 anys, Igualada) es mou en el món del teatre, la performance, la poesia i la gastronomia, sempre amb el mateix esperit brossià. Juga amb la màgia i la sopresa i no pretén que el seu art tingui cap sentit. Busca la poesia per la poesia. Ha exposat la seva obra en galeries i museus, ha participat en festivals com el Grec, però el seu millor escenari és casa seva: organitza espectacles al seu pis i convida el públic a visitar-lo. Ymbernon és, en definitiva, art sense concessions.