Aquí teniu alguns exemples de com fer front a la crisi amb bones dosis d’imaginació. Els amics de les arts són ara mateix dels més creatius amb els seus clips, i que ningú pensi que s’hi gasten una milionada. Contra la crisi imaginació.